Regionalne Biuro Odszkodowań

Windykacja należności

Windykacja należności

Brak płynności finansowej wywołany zaległościami płatniczymi stanowi jedną z głównych przyczyn problemów, a nawet upadku polskich przedsiębiorstw. Im wcześniej powierzysz sprawę profesjonalistom, tym większe szanse na odzyskanie długu.

Wbrew obiegowej opinii, wierzyciele mogą podjąć szereg przepisanych prawem działań, zmierzających bezpośrednio do odzyskania należnych im środków pieniężnych. W ramach naszych czynności nie tylko prowadzimy tzw. windykację miękką, która opiera się przede wszystkim na stosowaniu mechanizmów przedprocesowych  w postaci monitów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, negocjacji, ale też windykację zmierzającą do bezpośredniego wyegzekwowania należności. Przy pomocy naszych współpracowników w osobach adwokatów prowadzimy w imieniu Klientów sprawy sądowe, a następnie nadzorujemy i działamy w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych, prowadzimy sprawy o wyjawienie majątku dłużnika, wytaczamy powództwa w przedmiocie uznania czynności prawnych dłużnika za bezskuteczne, a także jeżeli wymaga tego sytuacja prowadzimy sprawy karne przeciwko nieuczciwym dłużnikom. Wachlarz możliwości jest naprawdę duży, wystarczy umiejętnie po niego sięgnąć.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RCO z siedzibą w Jarocinie, adres: ul. Kwiatowa 34, 63-200 Jarocin w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RCO z siedzibą w Jarocinie, adres: ul. Kwiatowa 34, 63-200 Jarocin w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług RCO z siedzibą w Jarocinie, adres: ul. Kwiatowa 34, 63-200 Jarocin z pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Na skróty

Obrażenia ciała
Obrażenia ciała
Śmierć bliskiej osoby
Śmierć bliskiej osoby
Szkoda rzeczowa
Szkoda rzeczowa
Polisolokaty
Polisolokaty odszkodowania