Regionalne Biuro Odszkodowań

Polisolokaty

Polisolokaty odszkodowania

W dobie dzisiejszego rozwoju ludzie częstokroć szukają sposobów na powiększenie swojego majątku, co z kolei z założenia ma przekładać się na lepsze, wygodniejsze życie. Niewątpliwie część z nas lokuje swoje środki pieniężne wykorzystując przy tym tradycyjne podejście do tego tematu, tj. inwestując w nieruchomości,  walutę czy też papiery wartościowe. Inni zaś szukają rozwiązań nowych, czasami ryzykownych, ale mogących przynieść większe zyski. Pozostali z kolei, nie mając dostatecznej wiedzy, decydują się często na rozwiązania, które tylko z pozoru mogą być tymi, które mogą zagwarantować dostatnie życie czy też spokojną emeryturę.

Bez wątpienia naszą wolę polepszenia swojej sytuacji wykorzystują banki czy też innego rodzaju instytucje finansowe, które oferują co raz to nowe, nieznane wcześniej produkty i instrumenty. Podobnie rzecz się miała z tzw. polisolokatami. Instrument ten częstokroć był tylko dodatkiem do zawieranej chociażby umowy kredytowej. Zainteresowany nie do końca zwracał uwagę na istniejące warunki i zapisy kontraktu. Problem pojawiał się, gdy klient chciał odzyskać zainwestowane środki. Wówczas, towarzystwa ubezpieczeniowe pobierały tzw. opłaty likwidacyjne w wysokości wyczerpującej znaczną część kwot, które zostały wpłacone. Dzisiaj, linia orzecznicza, decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  potwierdzają, iż pobieranie przez towarzystwa opłat likwidacyjnych w znacznie zawyżonej wysokości były działaniami niezgodnymi z prawem. Działania te pozwalają aktualnie podjąć realną i skuteczną walkę o należne klientom środki pieniężne.

Pamiętaj, prawo stoi po Twojej stronie! Przeanalizujemy sprawę i dokonamy niezbędnych działań nakierowanych na odzyskanie należnych Ci aktywów.

Na skróty

Obrażenia ciała
Obrażenia ciała
Śmierć bliskiej osoby
Śmierć bliskiej osoby
Szkoda rzeczowa
Szkoda rzeczowa
Windykacja należności
Windykacja należności