Regionalne Biuro Odszkodowań

Obrażenia ciała

Doznałem obrażeń ciała

W wyniku różnego rodzaju zdarzeń, najczęściej losowych, na które nie mamy niestety większego wpływu, zarówno my, jak i osoby nam bliskie mogą ulec wypadkowi. Wielokrotnie zdarza się, że następstwa tych nieszczęśliwych sytuacji są poważne i determinują nasze dalsze życie lub życie naszych bliskich.

W takich sytuacjach, warto zwrócić się do nas, by uzyskać rzetelną i pełną informację czy możliwe jest uzyskanie w konkretnej sprawie odszkodowania, zadośćuczynienia lub innych związanych ze szkodą świadczeń. Nie można zapomnieć, że przy zdarzeniach na osobach, podmiot odpowiedzialny nie tylko może odpowiadać za bezpośrednie jednorazowe naprawienie szkody, ale też może ponosić odpowiedzialność w dużo szerszym zakresie, także w odniesieniu do osób spokrewnionych z pokrzywdzonym. Koszty te to chociażby pokrycie wydatków na rehabilitację, zwrot wydatków na lekarstwa, świadczenie w postaci renty, czy nawet pokrycie kosztów pogrzebu w najbardziej krytycznych i bolesnych przypadkach.

Dokonamy darmowej analizy sprawy i pomożemy uzyskać Ci należne odszkodowanie. Zadbaj o siebie oraz swoją rodzinę i walcz o swoje.

Najczęstsze przyczyny powstania obrażeń ciała:

  • wypadek komunikacyjny;
  • wypadek w pracy,
  • wypadek w gospodarstwie rolnym;
  • błąd medyczny;
  • inne zdarzenia, w tym sytuacje losowe, czyny przestępcze, i inne.

Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie nawet jeśli zdarzenie miało miejsce do 20 lat wstecz!

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie należy się co do zasady każdemu uczestnikowi zdarzenia, jeżeli nie został uznany za wyłącznego sprawcę bez względu na to czy był to pieszy, pasażer auta czy też kierowca. Należy pamiętać także o tym, że możliwe jest uzyskanie należnego odszkodowania wtedy, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy

Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy doznałeś uszczerbku na zdrowiu możesz ubiegać się o świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego odprowadzanego przez pracodawcę do ZUS-u oraz polisy OC pracodawcy. Niekiedy zakres odszkodowania, czy też podmiotów za nie odpowiedzialnych może być dużo szerszy, niż nam się początkowo wydaje. Nie zwlekaj w ustaleniu i dochodzeniu swoich praw.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Jeżeli jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, osobą pozostającą z właścicielem we wspólnym gospodarstwie rolnym, osobą pracującą na gospodarstwie lub osobą po prostu przebywającą na terenie gospodarstwa rolnego i uległeś wypadkowi możesz dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC.

Błąd medyczny

Błąd medyczny

Jeżeli w wyniku błędu medycznego doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC podmiotu odpowiedzialnego lub też bezpośrednio od sprawcy szkody. W sprawach błędów medycznych z uwagi na ich materię i złożoność niezbędne jest zachowanie pełnego profesjonalizmu, co niekiedy oznacza korzystanie z pomocy fachowców z kilku dziedzin, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Powierz sprawę, tym, którzy naprawdę wiedzą, jak ją właściwie i skutecznie poprowadzić.

Pozostałe przypadki

Pozostałe przypadki

Pomagamy uzyskać rekompensatę dla osób, które doznały obrażeń ciała wskutek innych zdarzeń losowych. Do najczęstszych przypadków należą niekiedy, jakby się wydawało, zupełnie prozaiczne sytuacje z życia codziennego, takie chociażby jak uszkodzenia ciała przez zwierzęta, w tym w szczególności pogryzienia przez psa, czy też upadki na śliskiej nawierzchni.  

Prowadzimy też przy pomocy naszych współpracowników sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań i zadośćuczynień w sprawach karnych, które dotyczą różnego rodzaju typów czynów zabronionych, w tym najczęściej uszkodzeń ciała w wyniku bójek, pobicia, innego naruszenia nietykalności cielesnej, wypadków komunikacyjnych i innych.

Na skróty

Śmierć bliskiej osoby
Śmierć bliskiej osoby
Szkoda rzeczowa
Szkoda rzeczowa
Windykacja należności
Windykacja należności
Polisolokaty
Polisolokaty odszkodowania