Regionalne Biuro Odszkodowań

Metoda działania

W naszej codziennej pracy kierujemy się przede wszystkim przyjętymi przez nas wartościami i zasadami. Wierzymy, że uczciwe i przejrzyste podejście do spraw Klientów pozwoli nie tylko wypracować najskuteczniejsze formy korzystnego rozstrzygnięcia ich problemów, ale też będzie kolejnym krokiem do zbudowania tak koniecznego i cenionego przez nas wzajemnego zaufania. W toku pierwszych czynności rozstrzygamy przy pomocy naszych profesjonalnych współpracowników, która droga do sukcesu naszego Klienta będzie jednocześnie najszybsza, jak i najbardziej efektywna. Naszą ideą nie jest prowadzenie spraw w sposób przewlekły, albowiem tylko zdecydowane i konkretne działania nakierowane są na osiągnięcie założonego wcześniej celu.

Niezwykle istotną rzeczą w prowadzeniu spraw naszych Klientów jest ich wyręczanie z szeregu różnych, mniej lub bardziej uciążliwych obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentacji, wysyłaniem korespondencji, czy też reprezentowaniem przez odpowiednimi organami. Klient ma mieć poczucie, iż jego sprawa została powierzona we właściwe ręce. Jest to szczególnie istotne w postępowaniach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień za zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej. W tych trudnych i przykrych momentach ludzkiego życia, człowiek nie jest co do zasady w stanie walczyć o należne mu prawa z odpowiednim zaangażowaniem i determinacją. Naszą rolą jest to, by w tym zakresie Klient został wyręczony w najszerszej możliwym aspekcie, przy zachowaniu zasady i jego pewności, iż sprawą zajmują się profesjonaliści.

W ramach pierwszych czynności staramy się dokonać dokładnej oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy. Pomagamy w załatwianiu niezbędnych formalności, które mogą się okazać konieczne dla osiągnięcia zamierzonego wcześniej rezultatu. Co ważne, każde nasze działanie związane z bezpośrednim dochodzeniem roszczeń naszego Klienta jest z nim konsultowane. Uczciwość i transparentność procentuje we wzajemnych relacjach.

"W ciągu miesiąca od podjęcia działań przez specjalistów uzyskałem odszkodowanie po zawale serca."

Jerzy, lat 48.

Jestem emerytowanym funkcjonariuszem Straży Pożarnej. Zawodowo nadal realizuję się w lokalnej agencji ochrony. Aktywne życie przerwał niespodziewany atak serca. Na szczęście w porę przyszła fachowa pomoc. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu zostałem wypisany do domu. Ponieważ miałem wykupioną polisę ubezpieczeniową zwróciłem się do ubezpieczyciela o należne mi odszkodowanie tytułem zawału serca oraz za pobyt w szpitalu. Niestety uzyskałem decyzję odmowną. Po bezpłatnej analizie sprawy nawiązałem współpracę z firmą. W ciągu miesiąca od podjęcia przez nich działań uzyskałem odszkodowanie po zawale serca w niezwykle zadowalającej wysokości. Zdecydowanie polecam korzystanie z usług tego podmiotu.

Nasz komentarz:

Niezwłoczna analiza sprawy Pana Jerzego pozwoliła na wyprowadzenie wniosków, że odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela była bezzasadna. Stosowne kroki podjęte przez specjalistów pozwoliły na szybkie załatwienie sprawy i wypłatę należnego odszkodowania.

"Dzięki pomocy specjalistów otrzymałam ponad dwukrotnie większą od proponowanej przez ubezpieczyciela kwotę odszkodowania od sprawcy kolizji drogowej."

Elżbieta, lat 60.

Jestem świeżo upieczoną emerytką. Od 20. lat  bezszkodowo prowadzę samochód osobowy. Niespodziewanie, w drodze na codzienne zakupy zostałam nie z mojej winy uczestniczką kolizji. Po kilkunastu dniach od zdarzenia otrzymałam od firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji propozycję kwoty odszkodowania. Wraz z mężem doszliśmy do wniosku, że kwota ta nie wystarczy nawet na naprawę naszego samochodu! Tutaj pomogło nam powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi. Dzięki tej decyzji, w wyniku działań tego podmiotu otrzymałam ponad dwukrotnie większą od proponowanej przez ubezpieczyciela kwotę odszkodowania od sprawcy kolizji drogowej

Nasz komentarz:

Dzięki błyskawicznemu zgłoszeniu się Pani Elżbiety do profesjonalnego podmiotu udało się uzyskać dla niej zdecydowanie wyższą kwotę odszkodowania od tej proponowanej przez ubezpieczyciela. Niestety proponowanie zaniżonych kwot odszkodowań jest nierzadką praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli. W szybkim załatwieniu sprawy pomogły wysokie kompetencje wyspecjalizowanych i doświadczonych prawników oraz rzeczoznawcy samochodowego.

"Każdy zasługuje na godne odszkodowanie."

Marek, lat 34.

Wskutek niewłaściwej diagnozy lekarskiej została usunięta mi lewa nerka. Szpital uznał swoją winę a ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, jednakże jego kwota stanowczo odbiegała od moich oczekiwań. Ze zdrowego, wysportowanego człowieka stałem się przecież człowiekiem niepełnosprawnym! Dzięki profesjonalnej interwencji tej firmy uzyskałem wysoką kwotę nie tylko tytułem zadośćuczynienia, ale też otrzymałem kwoty pieniężne przeznaczone na pokrycie kosztów drogiej rehabilitacji.

Nasz komentarz:

Zdarzenia medyczne wymagają szczególnego podejścia. Niestety, w dalszym ciągu, mimo rozwoju techniki, usprawnień i standardów medycznych, zdarzają się przypadki, które ogólnie kwalifikuje się jako zdarzenia czy też błędy medyczne. Pamiętać należy, że i w takich sytuacjach gruntowna analiza sprawy może doprowadzić do ustalenia ewentualnego zawinienia podmiotu medycznego lub jego personelu, a tym samym do uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia czy też stosownego odszkodowania.